Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kröningsmantel

Kröningsmantel av purpurfärgad sammet, rundskuren med utdraget långt, smalt släp. Närmast päronformad, sydd av 6 stycken 520 mm breda våder på det bredaste partier - över axlarna. De båda mittersta våderna utdragna till släp. Totallängd bak 3950 mm, längd fram 1330 mm, största bredd 3120 mm. Ursprungligen var manteln dekorerad med strödda slutna kronor, placerade 3 och 3, tillsammans 764½, samt längs hela kanten en 76 mm bred bård - allt utfört som guldbroderi med pärlor. Av denna dekor återstår numera blott kantbården (mönsterrapport: 72 mm), dock berövad sina pärlor, som sprättades bort för att anbringas på Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröningsmantlar 1751. Kronorna som var 65 mm höga och 80 mm breda var placerade i koncentriska cirklar över hela ytan, numera är blott intrycken efter dem skönjbara. De bortsprättades 1774 för att utbrännas. Ursprungligen var manteln fodrad med hermelin samt den rundskurna kragen och brämet belagda med hermelin. Till Karl XI:s kröning 1675 byttes hermelinsfodret ut mot foder av vit taft. Manteln beställdes ursprungligen i Paris till drottning Kristinas kröning 1650-10-20 varifrån den också levererades. Den begagnades därefter av Karl X Gustav vid hans kröning 1654-06-06 i Uppsala och av honom vid Hedvig Eleonoras kröning i Stockholm 25/10 samma år samt av Karl XI vid hans kröning i Uppsala 1675-11-28 och vid Ulrika Eleonoras kröning i Stockholm 1680-11-25. Bars även av Fredrik I vid dennes kröning 1720.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Mantel
Kategori Caper och mantlar
Material Taft, Sammet
Storlek Bredd 3050 mm (största), Längd 1330 mm (fram), Längd 3950 mm (bak), Längd 5300 mm (Hela manteln liggande plant)
Teknik Guldbroderi
Antal 1
Datering 1650
Tillverkningsplats Frankrike, Paris
Tidigare ägare Ägare: Kristina av Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Purpur
Föremålsnummer 6213_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3447