Föremål

Brev inkommande

1879:4 B - Brev inkommande: L-Ö Lemcke, Emil. Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1879
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.57._HWY