Föremål

Tekanna av silver.

Tillverkare: Adolf Zethelius, Stockholm 1815. Låg, urneformig, på rund fot. Utdragen pip, handtag av svärtat trä. Lock med horisontalräfflad knopp av ebenholts. Lister i form av pärlstavar och a la greque. På vardera sidan ett pålött medusahuvud. Under foten ristat: "48 lod". Stämplar under kannan samt på lockets kant: Tre kronor - St Erik - AZ (Adolf Zethelius) - 13. TIllhörande lapp: Denna Toilett Servis har framledne Hans Excellence Riksmarskalken Grefve Magnus Brahe begagnat, så väl under dess enskilta Resor som äfven vid alla Resor med Högstsalig Konung Carl XIV Johan, och äfven vid alla Utländska beskickningar. den är lemnad till Sko Kloster af förste Hofstallmästaren Grefve Nills Brahe 1845.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Kanna
Material Silver
Storlek Höjd 135 mm, Längd 255 mm
Teknik Drivet
Antal 1
Datering 1815, 1815
Tillverkningsplats Stockholm, Sverige, Stockholm
Tillverkare Zethelius, Erik Adolf (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Brahe, Magnus, Givare: Brahe, Magnus Fredrik
Inskription Signatur/Påskrift: A Z
Föremålsnummer 3258_SKO