Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Generallöjtnant Friherre Sparre, Generalfälttygmästare och Inspektör för Artilleriet.

Sju visitkort från Generallöjtnant Friherre Lars C:son Sparre, Generalfälttygmästare och Inspektör för Artilleriet. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Artillerigården. Andra kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 01.10.1924, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1929, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 25. Sjunde kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1919 – 1930 (1919 - 1930)
Tidigare ägare Ägare: Sparre, Lars C:son
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.802._HWY