Föremål

Visitkort Från Bengt Claudelin.

Ett visitkort från kandidat Bengt Claudelin, daterat 01.10.1919.

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1919
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.180._HWY