Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tabell över trävarumärken

Rektangulär. På ena sidan tryckt i svart, upptill: LJUSNE-WOXNA AKTIEBOLAG. LJUSNE, SWEDEN. i mitten de olika märkenas betydelse, till vänster sex för England, till höger sex för Frankrike; ned till: WILH. H. KEMPE, STOCKHOLM.; allt i rektangulärt fält, bildat av en smal rand. Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tabell över trävarumärken (hör till II:A.u.1-13)
Kategori Trycksaker, 02. II Kontorets inventarier
Material Papper
Storlek Bredd 7.2 cm, Längd 15 cm
Föremålsnummer II:II:A.s.01._HWY