Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Signet för friherre Gustav Adolf Reuterholm (1756-1813), troligen 1760-t.

Helt av stål. Oval platta, däri graverat vapen, skrafferade färgangivelser. Sköld kluven av blått och guld, därpå upprest häst, kluven av motsatta tinkturer, skölden krönt av friherrekrona, sköldhållare två svanar. Rakt snedräfflat postament, därnedanför bladrankor.Upptill spegelvända bokstäver: "G A R". Kantring i form av pärlstav. På plattans ovansida oval avsats, därpå genombrutet, lyrformigt skaft med rund skiva nertill, ring upptill.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Signet
Kategori Sigill
Material Stål
Storlek Längd 21 mm (platta), Bredd 20 mm (platta), Höjd 2 mm (platta), Höjd 30 mm (total)
Teknik gravering
Antal 1
Datering 1760 – 1769 (1760-tal)
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Gustaf Adolf, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Inskription Signatur/Påskrift: G.A.R., Signatur/Påskrift: G.A.R.
Föremålsnummer 2710_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:128