Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordensband, för riddare och kommendör av Serafimerorden, Sverige.

Fragment av axelband av ljusblå sidenmoaré, två ihopnålade delar, l: 255 mm och 720 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband axel-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek
  • Längd 720 mm (ca)
  • Bredd 103 mm
Antal 1
Datering 1800

1800 cirka

Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare
Föremålsnummer 1941_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3281:a
Relaterat föremål Samhör med: 2286_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
3:o Enligt Rapport till Kgl. Krigs Collegium af den 30 Juni 1853. Gåfva af Öfversten och Riddaren m.m. Friherre C. Adlercreutz
Text
1853-06-22. Dess faders, H. Exc. Generalen, Riddaren och Kommendören af Kongl. Maj:ts Orden m.m. Grefve Adlercreutz Serafimerordensdekoration, bestående af en kraschan, broderadt arbete, fordad med hvitt skinn, ett blått band att bära öfver axeln. Svärdsordens Stora kors 1:a klass, eller ett i silfver broderadt svärd, knappen å kafveln borta. HedersLegionens kommendörstecknet, bestående af en kraschan, broderad i silfver, gloven med en örn, upphöjdt arbete, deromkring inskription "Honneur et Patrie" och inunder 2ne lagerquistar, globen af massivt silfver, kraschanen fodrad med papper. Ett rödt kommendörsband att bära öfver axeln, med dervid fästad dekoration, stjerna af hvit emalj med 5 st klufna uddar, infattade i guld; globen af guld med Kejsar Napoleons bröstbild, med omskrift "Napoleon Empereur des Francais". sid. 74 å ena sidan, å den andra en örn, hållande åskviggar, stjernan omgifven af en guld- lager- och ekquist, grön emaljerad, öfver stjernan den Kejserliga kronan af guld, med en ring i öfversta globen; ofvannämnde dekorationer hafva varit burna af H. Exc. Adlercreutz. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 73
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Serafimer-ordens band med kraschan och riddartecknet af Svärds- ordens stora kors 1:sta klass, b) kraschanen och c) svärdet broderade - har tillhört Generalen m.m. Grefve Adlercrutz - gåfva af hans son Öfversten m.m. Friherre C. Adlercreutz. Tid. inv. nr.: 3281 Sida i föreg.inv.: 71