Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Thorgny de Mare, Överste.

Nio visitkort från Överste Thorgny de Mare. Första kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Regeringsgatan 105. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Står på kortet " f. d. Överadjutant hos Konung Oscar II. Fjärde kortet daterat 1917 samt sorgkant. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet samt sorgkant. Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1923

1915 - 1923

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.219._HWY