Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Burk för såpa

SÅPBURK Av aluminiumbronserad bleckplåt. Cylindrisk, med infalsad botten samt trycklock och handtag (grepe). På burken en påklistrad, liggande oval etikett, varpå tryckt i vitt mot grön botten, upptill: KRISTALL-, nedtill: GRÖN-SÅPA, i mitten i runt fält: N:o 1, på ömse sidor därom i grönt mot vit botten, till vänster: EXTRA, till höger: PRIMA, nederst i grönt mot vit botten: A:B. GRUMME & SON . STOCKHOLM. Lock plant, med utanpågående sarg. Handtag bågformigt, av rundstavig järntråd samt rörligt i två kupiga plåtfästen, fästa vardera med två nitar. Höjd: 21,7 cm.; diameter: 18,7 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Burk för såpa
Kategori
  • Behållare
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Bleckplåt
Storlek
  • Diameter 18.7 cm
  • Höjd 21.7 cm
Föremålsnummer III:I:I.n.01._HWY