Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överstekammarejunkare Greve Henning Wachtmeister.

Fjorton visitkort från Överstekammarejunkare Greve Henning Wachtmeister. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Strömsbergs Bruk, (nedre högra hörnet) Kungsgatan 2. Andra kortet daterat 26.01.1914, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914. Tredje kortet daterat 26.01.1914, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917 samt sorgkant. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1924 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Vestra Trägårdsgatan 13.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1924 (1914 - 1924)
Tidigare ägare Ägare: Wachtmeister af Johannishus, Henning
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.924._HWY