Föremål

Certepartier, Kontrabok, Kontrakt, Kursnoteringar, Revisionsberättelser, Malmavlastningsdokument, Skeppningsdokument, Verifikationer

1873:5 C-W - Certepartier - Kontrabok - Kursnoteringar - Malmavlastningsdokument - Revisionsberättelser - Skeppningsdokument - Trävarukontrakt - Verifikationer för fru F. C. Wallis sterbhus

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1873
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.20._HWY