Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärdsorden halsband

Omonterat bröstband.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband hals-
Kategori Ordensband
Storlek Längd 650 mm, Bredd 53 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer 1767_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:114