Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Katalogpersonalen.

Tio visitkort från Hallwylska huset Katalogpersonalen. Alla daterat 1924. Första kortet överlämnat av A. Lundgren. Andra kortet överlämnat av Signe Berglöf. Tredje kortet överlämnat av Agnes Carlsson f. Sjögvist. Fjärde kortet överlämnat av Sigrid Johanson. Femte kortet överlämnat av Bengt Claudelin. Sjätte kortet överlämnat av Carl Andersson. Sjunde kortet överlämnat av Marit Gardell-Ericson. Åttonde kortet överlämnat av Sigrid Ericson. Nionde kortet överlämnat av Sven Falk. Tionde kortet överlämnat av .........

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1924
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.360._HWY