Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Strykjärn

STRYKJÄRN med två lösa lod. Av järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt samt med handtag. Baktill en skjutbar lucka. Kavelformigt handtag av björk mellan två uppstående platta skenor. Höjd: 14,7 cm. Längd: 16,2 cm, bredd: 10,9 cm, tjocklek: 4,7 cm. Lod: Av järn, tjockt, platt, i form som stykjärnet, i bakre ändan ett runt hål. Längd:15 och 15,3 cm, bredd: 9 cm, tjocklek: 2 cm. Svensk tillverkning, sannolikt 1870-talet, Hällefors styckebruk, Lilla Mellösa socken, Södermanland. Överförd av Wilhelmina von Hallwyl 1916 från säteriet Ericslund, Södermanland, till Hallwylska huset, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Strykjärn
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Järn
Datering 1870 – 1879

1870-tal

Tillverkningsplats
Föremålsnummer IV:XVIII:Q.05._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
STRYKJÄRN med två lösa lod.
Text
Af järn, gjutet. Ihåligt, platt, hjärtformigt samt med handtag; baktill en uppifrån skjutbar lucka, å hvars öfre kant en platt flik, från hvilken utgående en rundstafvig styrten med utåt omböjd öfverända (träknoppen å denna saknas) samt löpande i en från handtaget rakt utgående tunga; längs luckans nedre kant en pålagd skena; handtaget utgöres af två från järnets öfversida uppstående platta skenor, hvardera med starkt insvängd nederända och fäst medels en skruf med ögleformigt hufvud, mellan öfre ändarna en svarfvad kafvel af björk, med svagt spolformig midt och något utsvällda ändar samt fäst på en genom kafveln gående ten med ändarna fastnitade i skenorna. Inuti järnets botten tre längdgående åsar. Å den från luckans öfverkant utgående fliken inslaget: Höjd: 14.7 cm. Längd: 16.2 cm.; bredd: 10.9 cm.; tjocklek: 4.7 cm. Svensk tillverkning, sannolikt 1870-talet; Hällefors styckebruk, Lilla Mellösa socken, Södermanland. Lod: Af järn, tjocka, platta, i form som strykjärnet, i bakre ändan ett rundt hål. Längd: 15 och 15.3 cm.; bredd: 9 cm.; tjocklek: 2 cm.