Föremål

Fotografier i portfölj, 10 st. (Loka brunn i Närike.)

Geografi. Fotografier. Från Loka brunn i Närike, år 1881. 10 fotografier i portfölj. Inköpta av J. K. f. W. hos fotografen Aug. Wahlström under hennes vistelse vid Loka brunn tillsammans med sin dotterditter Irma von Hallwyl samt dennas schweizerbonne mademoiselle Ansermet och fröken Caroline Pflaum sommaren 1881.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling (Fotografier i portfölj), geografi, Fotografier i portfölj
Kategori 64. LXIV Arkiv
Material Papper, Kartong
Storlek Höjd 12.7 cm (Fotografi), Bredd 23.7 cm (Fotografi), Höjd 16.4 cm (Kartongblad), Bredd 23.7 cm (Kartongblad)
Datering 1881
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.N.a.03._HWY