Föremål

Spetsar

Innehåll och upplysningar meddelade av Ingeborg Petrelli, född Eketrä. [Illustrationer i ljustryck.] [4] s. 6 pl. Avbildningar av föremål i Nordiska museet, ävensom av nordiska ansiktstyper, klädedräkter och byggnader, av vilka teckningar förvaras i Nordiska museets arkiv. Utgivna av Arthur Hazelius. 6 och 7. Spetsar. 1 vol. 4:0. Band av franskt antikmarmorerat papper

Museum Hallwylska museet
Datering 1892
Föremålsnummer LXIII:I:I.g.b.05._HWY