Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sigill S:t Barthélemy

Oval platta av mässing, däri nergraverat och utsparat vapen, oval sköld med vågrät skraffering, tre kronor. Skölden krönt med kunglig krona och omgiven av Serafimerordens kedja med tecken, spegelvänd omskrift: "GOUVER:s SIGILL S.T BARTHELEMY". På ovansidan holk i två avsatser, h: 22 mm, d: 17,4 och 12,7 mm. Svarvat skaft av mörkt brunrött trä (jakaranda?) omvänt päronformigt med skålad ovansida.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sigillstamp
Kategori Sigill
Material Mässing, Jakaranda
Storlek Höjd 16 mm (platta), Bredd 29 mm (platta), Längd 32 mm (platta)
Teknik gravering, Svarvning
Antal 1
Datering 1784 – 1877 (1784-1877)
Inskription Dekor: riksvapen Sverige, lilla, oval sköld med rak skraffering för blått, krönt av kunglig krona och omgiven av Serafimerordens kedja och kors
Föremålsnummer 2633_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 39:86