Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Kammarherre och Fru Mecklenburg.

Ett visitkort från Kammarherre Fredrik von Mecklenburg och Fru Ebba v. Mecklenburg, f. De la Gardie, daterat 1921. Handskrift "Med värmaste deltagande".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.589._HWY