Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kastrull med lock

KASTRULL med lock Av aluminium. Cylindrisk, med rundad bottenkant och plan botten, liten snås och snett utstående skaft. Snåsen kort samt avspetsad nedåt. Skaft av mässing, ovalstavigt och svagt spolformigt; skaftet med en genom detta gående tånge, på vars ytterände en avlång ögla av aluminium, rörlig kring en i tången ingängad skruv av mässing, på inre änden en rund hylsa av aluminium, från vilken utgående en tjock rombisk platta, fäst med tre nitar. Höjd: 11,5 cm.; diameter: 22,5 cm. Skaft, längd: 23,2 cm. Lock: Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; på mitten ett avlångt handtag av platt skena med nedböjda ändar och rakt utstående, något utvidgade ytterändar, fästa vardera med en nit. Höjd: 1 cm.; diameter: 24,2 cm. Fransk tillverkning, Tournus i departementet Saône-et-Loire.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Kastrull
Kategori
  • Grytor, kastruller och stekpannor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
Aluminium
Storlek
  • Diameter 22.5 cm
  • Höjd 1 cm (lock)
  • Höjd 11.5 cm
  • Längd 23.2 cm (skaft)
  • Diameter 24.2 cm (lock)
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
III:I:F.i.05._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KASTRULL med lock.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af aluminium. Cylindrisk, med rundad bottenkant, plan botten, liten snås och snedt utstående skaft. Snåsen till vänster om skaftet, kort och af spetsad nedåt. Skaft af mässing, ovalstafvigt och svagt spolformigt, å öfversidan och undersidan en längdgående insänkning, skaftet med en genom detta gående tånge, å hvars ytterända en aflång ögla af aluminium, rörlig kring en i tången ingängad skruf af mässing med en sexsidig mutter innanför öglan; å inre ändan en rund hylsa af aluminium, från hvilken utgående en rombisk tjock platta, fäst med tre nitar. Å bottnens undersida stämpel: Vp^yBaJPpy A skaftplattan stämpel : (Breveté sans garantie du gouvernement.) Höjd: 11.5 cm.; diameter: 22.5 cm. Skaft, längd: 23.2 cm. Lock: Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett af långt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, något utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit. Höjd: 1 cm.; diameter: 24.2 cm. Fransk tillverkning, Tournus i departementet Saône-et-Loire.