Föremål

Mnemosynon Aeternitatis. Quod...Dn. Petri Brahe, Comitis in Wisingsborg...ut & Dn. Petri Caroli Brahe, comitis in Wisingsborg...Pia subjectaque manu posuit J. Christian Fritze. Holmiae, typis Nicolai Wankijff...MDCLXXXV 10 Decembr.

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1685
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Fritze, J.Christian (Författare), Wankijf, Nils (Tryckare)
Avbildad Brahe, Per
Brahe, Per Carl
Föremålsnummer 111102_SKOBOK