Föremål

Svärdsmedaljen av silver

Åtsida: Räfflad glob med upprättstående svärd mellan tre kronors däromkring text: "KONUNG OCH FÄDERNESLAND", nertill fembladig blomma. Frånsida: Text: "FÖR « KRIGSMANNA « FÖRTJENSTER". Släta kanter, upptill en kunglig krona av silver, fäst med scharner, igenom äpplet tvärgående hål ring saknas.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Diameter 31 mm, Höjd 45 mm, Vikt 13 g
Antal 1
Datering 1880 – 1899 (1800-talets slut)
Tidigare ägare Ägare: Abel, B
Föremålsnummer 2318_LRK