Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Albert von Kienlin, Kaiselicher Legationsrat.

Åtta visitkort från Albert von Kienlin, Kaiselicher Legationsrat. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum samt sorgkant. Handskrift "p.p.c.". Fjärde kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i vänstra sidan. Femte kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i vänstra sidan. Handskrift "Karlavägen 85". Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1918 samt sorgkant. Handskrift "p.p.c.".

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1916 – 1918

1916 - 1918

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.470._HWY