Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Tage von Gerber, kapten i Kungl. Västgöta regementes reserv.

Ett visitkort från Tage von Gerber, kapten i Kungl. Västgöta regementes reserv, daterat 1927, adress (nedanför namnet) Falla säteri, pr Ramfall. Handskrift "Med vördsamt tack! 21.XI.1927".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1927
Tidigare ägare Gerber, Tage Erhard von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.310._HWY