Upphov: Mohr, Jens, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan, Tyskland, 1640-talets slut.

Bardisan tillverkad i Tyskland. Jämför med inventarienummer 6968-6970 samt 7316-7318. Klinga av stål med tämligen brett blad och symmetriskt konturerade vingar. Bladet har fyra längsgående, grunda hålkälar och en trekantigt utdragen spets. Vingarnas form är av nederländsk-tysk typ. Bladets nedre hälft och vingarna har en sammanhängande etsad och förgylld komposition. På ena sidan, över kompositionen, finns etsat: "BELLONA". Därunder avbildas gudinnan med på vänster arm en oval sköld med ätten Wrangels stamvapen, varöver det står "CGW", och i höger hand en lans med en lansflagga, varpå inskriptionen: "VELOCITER". Vid Bellonas fötter finns vishetens symboluggla. På vingarna finns trofégrupper, därimellan struts inskriven i en oval med omgivande text: "IUANTITA JURE REBELIES". På andra sidan står: "PALLAS", därunder gudinnan med sköld på vänster arm, med ätten Wrangels stamvapen, och i höger hand en lans med lansflagga: "PRUDENTER". Under figurerna finns etsat "CGW". Emellan vingarna finns en figur ridandes på en örn, inskriven i en oval, med omgivande text: "NON EST MORTALE QUOD OPTO". Det finns en 65 mm hög förgylld holk. Skaftet är av svartmålat trä med på båda sidor 550 mm långa stålskenor, fästade med fem nitar. Doppskon är av stål, 150 mm hög. Det finns en 270 mm lång kvast med frans av svart silke. Kvasten är troligen anbringad vid Nils Nilsson Brahes begravning 1699.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Material
  • Trä
  • Silke
  • Stål
Storlek
  • Bredd 160 mm (Klingan)
  • Längd 2354 mm
  • Längd 427 mm (Klingan)
Teknik
  • Förgyllning
  • Etsning
Antal 1
Datering 1645 – 1649

1640-talets slut

Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Wrangel, Carl Gustaf (Påskrift)
Föremålsnummer 7315_SKO