Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan Carl Gripenstedt.

Elva visitkort från Friherre Carl Gripenstedt Fru Gripenstedt. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet samt sorgkant. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet samt sorgkant. Tredje kortet daterat 1917. Handskrift (nedanföer namnet) "Önska hjertligt gott nytt år." Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1921. Handskrift (nedanför namnet) " Önska hjertligt gott nytt år!". Sjunde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1924. Handskrift (nedanför namnet) " Önskar lyckligt gott nytt år!". Tionde kortet daterat 1924. Handskrift (nedanför namnet) "Önskar lycklig god Helg". Elfte kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1930

1917-1930

Tidigare ägare Gripenstedt, Carl
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.323._HWY