Föremål

Stockholm, Kungl. Dramatiska Teatern: Festföreställning till förmån för Gammalsvensbyborna 1929.

Pappersband som I:A.b.05. Brunt papper med bokstäver i guld.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1929
Tillverkningsplats
Föremålsnummer LXIII:I:I.j.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Stockholm, Kungl. Dramatiska teatern.
Text
Festföreställning till förmån för Gammal-svenskbyboma. .1929. 28. 10. Stockholm. Kungl. Boktryckeriet 1929. Omslag, 34, [2] s. 1 vol 8:0. Band (pappers-) som I: A. b. 5. Sidtitel: FESTFÖRESTÄLLNING TILL FÖRMÅN FÖR GAM-MALSVENSKB YBORNA.