Föremål

Visitkort från von Berg-Dubkevitz, Rittmeister a. D.

Ett visitkort från von Berg-Dubkevitz, Rittmeister a. D.

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.74._HWY