Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

slagexflintlåsstudsare Bars-Per Gustavsson

Åttsidig, på ovansidan brunerad, 8-räfflad pipa av stål, (breda räfflor !). På kammarens h sida rundad snäcka med tändhattsnippel. Vid pipbasen två stämplar: P G (Stöckelnr 58-59). Svagt böjt obrunerat svansskruvblad med rundad ände, graverad kantlinje och blad. Riktmedel: Filad, rundad siktskåra från svansskruvblad, l: 120 mm, skåran flankerad av två smalare skåror. Inlaxat ståndsikte med fjädrande, höjbart sikte och löpare, gradering 1-12 med halvstreck till v om löparens skåra och helstreck till h, två fästskruvar, litet, åsat blad. Inlaxat stolpkorn av silver. Fästning: Två häften, pipan fäst med krysskruv, bakre låsskruven i hak i svansskruvplattan samt ett (urspr. två) pipstift av stål. Flintlås ändrat till slaglås, välvt låsbleck med graverad signering framför hanen: "DAVID BARS // STOCKHOLM". S-formigt svängd hane med åsad hals. Krage för snäckan med inskärning på mitten. Fästning: Två låsskruvar. Avtryckare med justerskruv. Konturerat avtryckarbleck. Helstock av valnöt med kindstöd och kolvlåda, snidat blad vid kindstödets framände, svansskruvbladet och på kolvlådelocket, inskuren spiral vid kindstödets bakände. Näsband av horn, övriga beslag av stål. Kolvkappa med bred flik på kolvryggen, rundad avslutning, två fästskruvar. S-formigt svängt, välvt sidbleck med oval mittplatta. En balusterformig rörka. Varbygel med kluven bakre stolpe och pungformigt nedsvängd bakre arm, avslutad med litet flikigt blad. Främre armen tvärt avskuren bakom framstolpen, 8-formig därframför med avslutning i form av flikigt blad. Framför framstolpen en rembygel. Hål för främre rembygeln framför rörkan. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 663 mm, framtill skodd med horn, l: 21 mm, baktill ett invändigt gängat stålrör, l: 180 mm. Anmärkning: Pipnoten förstärkt med väv i nästan hela sin längd. I kolvlådan kulor, fetlappar och dioptersikte nr 16231-16234 samt visitkort med tryckt text: "Tor Schreber von Schreeb" och på motsatt sida Schreebs föremålsbeskrivning: "Studsare med pipa af Per Gustafsson. // Ursprungl. flintlås, ändr. till slaglås, sign. // David Bars. Ur hofjägmästare Israel Adolf och Israel Ludvig af Ströms saml. dec. 1923". Nr 1926:133-148 inköpta 1926 för 1.500:- från Tor Schreber von Schreeb, nr 6 i hans samling. Katalogisering-inmatning Nils Drejholt 2008-02-26. Litteratur: Schreber von Schreeb, Tor, Privata vapensamlingar I. Samling von Schreeb, i Svenska Vapenhistoriska sällskapets Skrifter I, Stockholm 1926 nr 6. (Hantverkarregister kort nr 180, David Bars, Stockholm; 216 - P G = Per Gustafsson, Kassmyra)

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsstudsare
Kategori Bössor
Material
 • Stål
 • Silver
 • Valnöt
 • Horn
Storlek
 • Längd 1045 mm
 • Längd 667 mm (pipa)
 • kaliber 15 mm
 • 8
 • Vikt 3898 g
Teknik
 • Brunering
 • gravering
 • Snideri
Antal 1
Datering 1680-01-01 – 1799-12-31

1660-1700-tal

Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Signatur/Påskrift: P.G (Stöckelnr 458-459)
 • Signatur/Påskrift: P.G (Stöckelnr 458-459)
Föremålsnummer 16230_LRK
Andra nummer Nr 1867: 26:135:a
Litteratur
 • Privata vapensamlingar I. Samling von Schreeb, Stockholm, Schreeb, 1926 (Schreber von Schreeb, Tor)
 • Svenska Vapenhistoriska Sällskapets skrifter, 1984
 • Svenska Vapenhistoriska Sällskapets skrifter, 1993
 • Svenska Vapenhistoriska Sällskapets skrifter, 1963
 • Svenska Vapenhistoriska Sällskapets skrifter, 1983
Relaterat föremål