Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mr Wauters, Ministre de Belgique.

Åtta visitkort från Mr Wauters, Ministre de Belgique (vissa med beskrivningen Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S.M.le Roi des Belges prés S.M.le Roi de Suède). Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Tredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm, (nedre vänstra hörnet) Floragatan 6, N. B. Fjärde kortet daterat 1914, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1915, vikt i högra sidan. Handskrift "p. p. n". Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Sjätte kortet daterat 1915, vikt i högra sidan. Handskrift "Pour prendre des nouvelles de la Comtesse de Halwil". Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Åttonde kortet daterat 1916, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1916

1914 - 1916

Tidigare ägare Wauters
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.949._HWY