Föremål

Ex spirituali panacea Wagneri. Een lijten tröstebook, emoot then timelige dödhen, at han är osz meer nyttigh än skadheligh. Vth hemptat och på swenska stält, aff Erico Svenonis Rospigio ... Tryckt i Stockholm aff Ignatio Meurer, på ... Jören Jörensons, fougden widh Wesby, bekostnat.

Band m. rygg av pergament, pärm av papper. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1621, 1700 (1621; 1700 (bandets tillverkning); 1621 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Jörenson, Jören (Förläggare), Wagner, Johann (Författare), Svenonis, Ericus (Översättare), Meurer, Ignatius (Tryckare)
Föremålsnummer 108460_SKOBOK