Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hovmarskalk H. de Mare. f. d. Tjänstgörande hos H. K. H. Hertigen av Vestergötland.

Tjugofyra visitkort från Hovmarskalk Henrik de Mare. f. d. Tjänstgörande hos H. K. H. Hertigen av Vestergötland. Första kortet är utan datum, i vitt kuvert samt med gult band, handskrift (nedanför namnet) "Med varmaste Lyckönskningar". Adress (nedre högra hörnet) Karlplan 7 III. Andra kortet är utan datum, adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 51. Handskrift (nedanför namnet) " med innerligt tack för mammas godhet". Tredje kortet daterat 26.01.1914. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914. Fjärde och femte korten bundit med ett lila band, i vitt kuvert, daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Sjätte kortet daterat 1915. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka 1915. Sjunde kortet daterat 1918. Åttonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Står på kortet " Major i Generalstabens reserv". Tionde kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 1924. Tolfte kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1926, i vitt kuvert samt med lila band, adress (nedre högra hörnet) Karlaplan7 III. Femtonde kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1926, handskrift (nedanför namnet) " Henrik de Mare tackar hjärtligt för lyckönskningarna". Sjunde kortet daterat 1927. Artonde kortet daterat 1927, handskrift (ovanför namnet) "God Jul". Nittonde kortet daterat 1929, handskrift (ovanför namnet) "God Jul! önskar tillgifne". Tjugonde kortet daterat 1929. Tjugoförsta kortet daterat 1930. Tjugoandra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tjugotredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tjugofjärde kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1930

1914 - 1930

Tidigare ägare Maré, Alfred Henrik de
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.217._HWY