Föremål

Visitkort från Hedvig Weidenhayn, f. Christofferson.

Ett visitkort från Hedvig Weidenhayn, f. Christofferson, daterat 1921. Handskrift "Med deltagande och vördnad" samt "född Christofferson".

Datering 1921
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.954._HWY