Föremål

Ducatus Turonensis, Touraine. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

[Perlustratus et descriptus ab Isaaco Franco, Aedili Regio, et in ea provincia viarum magistro] [Amsterdami Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeuw] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr. 88.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110800_SKOBOK