Föremål

Visitkort från Märta Christerson f. Unger.

Fem visitkort från Märta Christerson f. Unger. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919. Femte kortet daterat 1921.

Datering 1917 – 1921

1917 - 1921

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.175._HWY