Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Trappremskiva

Av masurbjörk, till svarv. Två steg. Runt hål med märken efter åttsidig axel, diam 18,5 mm.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Svarvtillbehör, trappremskiva
Kategori Övriga verktyg
Material Masurbjörk
Storlek Diameter 96.3 mm, Höjd 30 mm
Antal 1
Föremålsnummer 4010_SKO