Föremål

I. N. J. Ens ropandes röst i öknene, tå fordom högäreborna ... probstinnan Elisabet Bozaea, vnder en förnäm, och mycket folckrik församling, med anständig heder, til jorden beledsagades vti Högsiö kyrkia den 3 april. åhr 1720. Vti en christelig lik-predikan förestäld af Jöran Wallin sonen ... Stockholm, tryckt hos Henr. C. Merckell, kongl. typogr. i stor-furstendömet Finland 1720.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av fårskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan häftad på tre bind, fast rygg. 25 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 110 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1720, 1700 (1720; 1700 (bandets tillverkning); 1720 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Bozaea, Elisabet (Medförfattare), Wallin d.y., Georg (Författare), Merckell, Henric Christoph (Tryckare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108592_SKOBOK