Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från f. d. Överståthållaren och fru Dickson.

Tolv visitkort från Överståthållare Robert Dickson och Fru Sigrid Dickson f. Sparre. Förasta kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1918, vikt i vänstra sidan. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Nionde kortet daterat 1920, vikt i högra sidan. Tionde kortet daterat 1921, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 1921, handskrift ".....". Tolfte kortet daterat 1923, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1923

1916 - 1923

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.227._HWY