Föremål

Nothäften

Band halvt av skinn som I:I.i.b.06. Snitt sprängd i blått. Försättsblad av vitt papper. Ryggtitel i guldtryck. 1 vol. 31 not.h.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Noter
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1800 – 1899

1800-tal

Tillverkningsplats
Tillverkare
Föremålsnummer LXIII:I:I.i.b.13._HWY