Föremål

Visitkort från Familjen Glaumann.

Fyra visitkort från Familjen Glaumann. Första kortet daterat 1925, handskrift "Med vördsamma lyckönskning, Familjen Glaumann". Andra kortet daterat 1925, handskrift "Med vördsamma lyckönskning på födelsedagen. Familjen Glaumann". Tredje kortet daterat 1926, handskrift "Med vördsammaste lyckönskningar. Familjen Glaumann". Fjärde kortet daterat 1929, handskrift "Vördsamma lyckönskningar på födelsedagen. Familjen Glaumann".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1925 – 1929

1925 - 1929

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.316._HWY