Föremål

Förteckning över mynt, minnespengar och böcker

Förteckning över mynt, minnespengar och böcker till salu hos D. Holmberg. (Illustrationer i autotypi). Stockholm, Ivar Haeggströms Boktryckeri A.-B. 1911. 78 s. I vol. 8:0. Band (pappers-) som I: A. c.I. Ryggtitel i guldtryck på rött titelskinn med en guldlinje upptill och nedtill: HOLMBERG. FÖRTECKN. ÖFVER MYNT M. M. 1911.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1911
Tillverkningsplats
Tillverkare Holmberg, Daniel (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.h.d.15._HWY