Föremål

Brev inkommande

1896:1 B - Brev inkommande: A-C Alsing & Co. London Arfwedson, Alf. London Berner & Nielsen. Paris Brädgårdskontoret

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1896
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.207._HWY