Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Doktor Alfred von Rosen, Överläkare vid Romanäs Sanatorium.

Sju visitkort från Doktor Alfred von Rosen, Överläkare vid Romanäs Sanatorium. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Romanäs. Andra kortet daterat 1926. Tredje kortet daterat 1926. Fjärde kortet daterat 1928. Femte kortet dateart 1928. Handskrift "Tackar för emottagna kr. 100 och tillönskar er god fortsättning av år 1928". Sjätte kortet daterat 1928. Sjunde kortet är utan datum.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1926 – 1928

1926 - 1928

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.719._HWY