Föremål

Byggnadsstadgan för rikets städer

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Byggnadsstadgan för rikets städer
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1890
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.08._HWY