Föremål

Byggnadsstadgan för rikets städer

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1890
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.08._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Rubenson, Moritz.
Text
Byggnadsstadgan för rikets städer och Stockholms byggnadsordning samt kungörelsen angående säkerhetsåtgärder för offentliga samlingslokaler i hufvudstaden jämte utdrag af hälsovårdsstadgan för rikets städer med jämförande och förklarande noter samt en karta [saknas]. Tredje upplagan (ut-gifven i december 1890). Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm, Kongl Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 1890. U]» 135 sid. 1 vol. 8:0. Band (halft skinn-). Kartonneradt. Pärm — utan formeringar — af papp, öfverklädd med gråblå »olifant», med förlagsannons i svart tryck å bakpärmen. Fast rygg af gult fårskinn. Sidtitel i svart tryck, samma som å titelbladet.