Föremål

D.D. Dissertatio theologica, de indispensabili justitiæ divinæ rigore ... XXII. Maji anni MDCCLXII ... Upsaliæ

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1762 (1762 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Möller, Johnnes (Medförfattare), Wallerius, Nils (Författare)
Föremålsnummer 108554_SKOBOK