Föremål

Brev inkommande

1882:2 B - Brev inkommande: C-E Christofferson, Reinh. Erichsen & Co. Le Havre

Museum Hallwylska museet
Datering 1882
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.76._HWY