Föremål

Dokument, Räkenskaper, Protokoll, Verifikationer, Värdepapper, Testamentsfond, Skifteshandlingar, Bouppteckning, Testamenten

Dokument - Udrag ur räkenskaper och verifikationer för år: 1923 (1-44) 1924 (45-104) 1925 (105-146) 1926 (147-183) 1927 (184-230) 1928 (231-283) 1929 (284-333) 1930-1931 (334-384) 1932-1933 (385-468) 1934-1935 (469-528) 1936-1937 (529-592) 1938-1939 (593-651) 1940-1941 (652-717) 1942-1943 (718-781) 1944-1945 (782-851) 1946-1948 (852-889) 1945 ej utdrag - Aktiebolaget Svenska Handelsbanken: Skrivelser rörande fru Johanna Kempes värdepapper - Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempes uppdrag åt kamrer Glaumann den 15 september 1923 att förvalta fru Johanna Kempes testementsfond - Skifteshandlingar rörande fru Johanna Kempes fond, 15 oktober 1930 - Utdrag av protokollet över bouppteckningar, testamenten etc. hållet hos Stockholms Rådstuvu Rätt den 11 maj 1909 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Dokument
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1923 – 1948

1923-1948

Föremålsnummer LXIV:II:F.a._HWY