Föremål

Bonad, Indisk

Bonad

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Broderier
Kategori
  • Österländska mattor
  • 60. LX Textilier - Orienten
Material
  • Silke
  • Bomull
  • Siden
Storlek
  • Bredd 242 cm
  • Längd 277 cm
Teknik
broderat
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
LX:II:B.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
BONAD.
Text
Nästan kvadratisk. Öfver hela ytan tät brodyr i silke på ett underlag af tämligen lös bomullsfilt, hvars afvig-sida är förstärkt med grof tvåskaftad bomullsväfnad, utanför denna kattun med fler-färgadt tryckt mönster. Afvigsidan fodrad med rödt tunt siden (taft); utmed kanterna en påsydd, tämligen kort silkesfrans med ränder i blått, gult, rödt och hvitt. Brodyren bestående dels af en medels täta parallella stygn arbetad botten, dels af ett mot denna ställdt ornamentmönster, hufvudsakligen i samma teknik som bottnen samt till största delen lagdt på en något förhöjd grund, täckt af blått tunt siden (taft). Bottnen svagt grönblå (nästan hvit); mot denna det öfver hela ytan fördelade flerfärgade ornamentmönstret, ofta med smal kontur i svart. I midten inom en i längdriktningen ställd oval ram en fläkt dubbelörn (uppenbarligen efter förebild af kejserliga ryska vapnet). Ömen med ljusbrun kropp samt mörkbruna vingar och stjärt, å dessa sistnämnda kroppsdelar dessutom en bred tvärrand i purpur-rödt; hufvudena vända från hvarandra, nedåtböjda samt gemensamt krönta med en stor krona, tämligen låg och bred samt med endast de två kantbyglarna synliga, å kronringen uppstående flikiga blad i grågrönt, rödt och gult; benen långa och smala samt tvärrandiga i gult och svart; örnen stående med hvardera foten på en utmed kroppens sida uppsvängd ranka i blekt rödbrunt med flikiga blad i denna färg samt i rödt, grågrönt och ljusbrunt. Ramen delad i tre lister, den i midten bredast samt med rosetter i blekt brunrödt, glest omgifna af smala blad i blått och rödt, kring det hela utåt runduddade, något aflånga medaljonger i gult; vid kanterna mellan medaljongerna till hälften synliga rosetter som de nyssnämnda samt smala blad i rödt och grågrönt; yttre och inre liste Det heraldiska midtmotivet i ett stort fyrsidigt fält med rik växt- och djurornamentik. Vid hvardera kortsidan två från densamma uppväxande träd med stam i mörkt och ljust brunt samt rik förgrening i sistnämnda färg, bladen flikiga samt i ljusbrunt, blågrönt, blekt brunrödt och rödt, å grenarna stora runda blommor i rödt, ljusbrunt, blekt brunrödt, gult och något blått. I hvarje träd stående en stor påfågel med brungrå kropp, utbredda, tämligen små vingar i brunt samt utbredd stjärt i ljust gulgrått och något rödt; stjärtpennornas »ögon» i blått, gult och rödt, fjäderbusken på hufvudet i samma färger; benen som dubbelörnens; å hvardera sidan om det ovala midtfältet dessutom en dylik påfågel, ställd tvärledes med benen utåt. I trädgrenarna många sittande fåglar af mindre storlek samt i alla förut nämnda färger och dessutom svart. Utmed hvardera kortsidan en rad af åtta fyrfotadjur, fyra hjortar i brunt med prickar i gult samt fyra yildsvin, däraf två i svart med korta längdgående ränder i gult samt två i blekt Kring det stora fyrsidiga fältet ett bredt bårdsystem, ytterst och innerst bestående af . en bård som den ovala ramen kring det heraldiska midtmotivet (yttersta ranklisten saknas dock å yttre bården); mellan dessa bårder långsträckta fält med fyrfotadjur mellan växter. I hvarje hörn ett kvadratiskt fält, hvari en diagonalställd krönt dubbelörn som den i bonadens midt, ehuru mindre samt vänd med benen utåt hörnvinkeln. Fyrfotadjuren i de långsträckta fälten desamma som de vid kortsidorna i stora midtfältet, dock förekomma dessutom får i blekt brunrödt; växterna påminnande om tistlar samt upptill med tre i en rad ordnade blommor, de å hvarannan växt runda och röda, de å hvarannan nejlik-liknande och gula. Upptill mellan växterna en sittande flerfärgad fågel med uppåtvändt hufvud. Längd utan frans: 2.77 m.; bredd: 2.42 m. Sannolikt ursprungligen tillverkad för export till Ryssland. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, från Bon Marché Maison Aristide Boucicaut, Paris. Ankom 8 September 1887, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Betald 29 Oktober 1887, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Frcs 2 000.