Föremål

huvudlag m stångbett åttasp

Stångbett av förgylld mässing, galgmunbett av förtent stål. Stång och buckla i ett stycke. Dekor av bladrankor, palmett och blommor. Kindkedjan med öppen krok, kedjan av mässing. Stuptygeln fäst med rektangulär, för-gylld sölja ornerad med chevronger och pärlor. Huvudlag av svart läder med beslag och söljor av förgylld mässing. Nosrem och pannband har runda, blomformade beslag med bladen radiellt ordnade. Pann-bandets båda sidobeslag i form av större blomliknande bucklor med radiellt ordnade blad. På sidostyckena vardera två rektangulära söljor samt skygg-lappar, 145 x kOO mm, med ram av förgylld mässing, dekorerad med chevrongar och pärlor. I mitten en åttsidig ram, innanför denna en kvinnofigur med plymförsedd hjälm i gjutet mässing . Ramen med dekor av pärlstav och blad-rankor. Sidostycket fäst vid nackremmen, vilken är delad och övergår i ,käkrem. Käkremmen med på vardera sidan en rektangulär sölja. Mitt på nackremmen en likadan sölja från vilken utgår stödremmar till skygglapparna. På nackremmens baksida är på båda sidor, rörligt fäst i ringar, två remmar med mindre, men likadana söljor. Nedanför söljorna sitter, med ringar på båda sidor, en oval platta i form av ansiktsmask, man med skägg och yvig mustasch. I'den nedre ringen löper stuptygeln, vilken på båda sidor av stången är fäst med söljor av nämnda slag. Stuptygeln skarvad med en likadan sölja.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Huvudlag
Kategori
Huvudlag
Antal
1
Föremålsnummer
12576_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 30:120
Relaterat föremål