Föremål

Rivna broar

Dikter. Omslag, 95 s. Upptill på omslaget skrivet med bläck: H. Fru grevinnan W. von Hallwyl vördnadsfullt från innerligen tacksamme förf. 1 vol. 8:0. Band (halvt skinn-)

Museum Hallwylska museet
Datering 1926
Föremålsnummer LXIII:I:H.a.20._HWY